suomeksiin_english

Verkkotunnuspalvelut

Fi-verkkotunnusten myöntämisperusteet ja -edellytykset

Faktat fiksusti

  Kuka voi hakea fi-verkkotunnusta?

 • yksityishenkilöt
 • yritykset
 • yhteisöt
 • hakemiseen voi myös valtuuttaa asiamiehen.

  Mitä vaaditaan yksityishenkilöltä, joka hakee fi-verkkotunnusta?

 • vähintään 15 vuoden ikä
 • kotikunta Suomessa
 • suomalainen henkilötunnus

  Millaiset yritykset ja yhteisöt voivat saada fi-verkkotunnuksen?

  Suomen kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin listatut:

 • yritykset tai yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • suomalaiset julkisyhteisöt, kuten valtion laitokset, kunnat ja kuntayhtymät, kirkot ja seurakunnat
 • valtion liikelaitokset
 • julkisoikeudelliset laitokset ja julkisoikeudelliset yhdistykset
 • vieraan valtion edustustot.
 • Huom! Merkintä verohallinnon rekisterissä ei riitä.

  Ulkomaiset yritykset ja tavaramerkit:

 • Ulkomainen yhteisö tai elinkeinonharjoittaja voi saada fi-verkkotunnuksen rekisteröimällä kaupparekisteriin suomalaisen sivuliikkeen.

  Millainen fi-verkkotunnus voi olla?

 • Pituus voi olla 2-63 merkkiä.
 • Sallittuja merkkejä ovat kirjaimet a–ö, numerot 0–9 ja väliviiva (-) sekä Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit.
 • Väliviiva ei saa olla verkkotunnuksen ensimmäinen, eikä viimeinen merkki.
 • Kolmas ja neljäs merkki eivät saa yhtäaikaa olla väliviivoja.
 • Verkkotunnus ei saa perustua toisen suojattuun nimeen tai tavaramerkkiin. Rekisterin voi tarkistaa seuraavasta osoitteesta: https://domain.fi/info/index/hakeminen/mitavoihakea/lainkukaisuudenvarmistaminen.html.